Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

04

Akta Heleny Dzierzbickiej

1888, 1913, 1920, 1923, 1927-1928, 1931-1939, 1950