Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

02

Akta Wandy Dzierzbickiej

1882, 1899, 1906, 1913-1914, 1917-1918, 1920-1921, 1923 -1924, 1927, 1932-1933, 1938-1939, 1943, 1945