Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

040

Materiały rodzinne Maksymiliana Gajdzińskiego

1921-1921