Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

02

Działalność polityczno-społeczna Stanisława Wachowiaka

1924-1929
1 - 10 / 14
48 Stanisław Wachowiak jako wojewoda pomorski. Teksty przemówień, wycinki prasowe o S. Wachowiaku, teksty rozporządzeń podpisanych przez S. Wachowiaka, fotografie.
49 Stanisław Wachowiak jako wojewoda pomorski. Teksty przemówień, list pożegnalny S. Wachowiaka do urzędników Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego.
50 Budowa portu w Gdyni. Odpisy dokumentów, kronika budowy.
51 IX Zjazd Związku Miast Polskich. Przemówienie Stanisława Wachowiaka wygłoszone za zjeździe w dniu 23.X.1927 r. - Dyrektora Naczelnego Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu.
52 Stanisław Wachowiak jako dyrektor firmy "Robur". Związku Kopalń Górnośląskich i Spółki Komandytowej w Katowicach. Dokumenty dotyczące funkcjonowania firmy, stosunków z władzami państwowymi, działalności S. Wachowiaka jako dyrektora "
53 Stanisław Wachowiak jako prezes Centralnego Związku Przemysłu Polskiego oraz jako prezes Towarzystwa Przemysłu Metalowego K. Rudzki i Ska Spółka Akcyjna w Warszawie. Zaświadczenia, przepustki, delegacje.
54 Stanisław Wachowiak jako członek Rady Głównej Opiekuńczej. Korespondencja, sprawozdania, zestawienia, notatki, pokwitowania, plany, wycinki prasowe.
55 Stanisław Wachowiak jako członek Rady Głównej Opiekuńczej. Artykuł Romana Kiełkowskiego "Rządy Hansa Franka w świetle dokumentacji RGO", "Przegląd
56 Stanisław Wachowiak jako prezes Rady Banku Handlowego SA w Warszawie. Przemówienia, nominacje, przepustki, zaproszenia, sprawozdania, zestawienia, korespondencja.
57 Stanisław Wachowiak jako członek Towarzystwa Polskiego im. J. Piłsudskiego w Sao Paulo. Korespondencja S. Wachowiaka z Zarządem Towarzystwa.