Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

PL/2/PL-2-691/0

Akta Stanisława i Wandy Wachowiaków

1907-1983
Joanna Lisowska
2006-03-30
Archiwum Akt Nowych
polski

Scope and content

Zawartość

(Stanisław Wachowiak - działacz polityczny i gospodarczy w Niemczech, Polsce i Brazylii, Wanda – żona) Sprawy osobiste Wachowiaków: dokumenty, zaświadczenia, korespondencja, 1944-1980, sygn. 1-47 Działalność polityczna i społeczna Wachowiaka: korespondencja, notatki, 1922-1968, sygn. 48-61 Publicystyka Wachowiaka, 1907-1971, sygn. 62-78 Korespondencja z różny-mi instytucjami i osobami 1936-1983, sygn. 79-293 Zbiór prasy i wydawnictw 1922-1981, sygn. 294-341 Dzieje spuścizny Wachowiaków, 1947-1981, sygn. 342-350.

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

System of arrangement

Układ akt w zespole

  • 01 Sprawy osobiste
  • 02 Działalność polityczno-społeczna Stanisława Wachowiaka
  • 03 Publikacje Stanisława Wachowiaka
  • 04 Korespondencja
  • 05 Zbiór prasy i wydawnictw
  • 06 Dzieje spuścizny

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz kartkowy

Extent

350 j.a. jednostka archiwalna, 4.4 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 350 j.a. 4.4 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

Records creator


Aktotwórca:

Akta Stanisława i Wandy Wachowiaków


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Hankiewicza 1, 00-973 Warszawa)