Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

05

Departament Organizacji

1955-1956
1 - 10 / 90
257 Organizacja resortu kolei - jednostki budżetowe i samobilansujące. Zestawienia, wykazy, korespondencja.
258 Reorganizacja pracy w resorcie kolei. Notatki służbowe, wycinek prasowy, korespondencja.
259 Komórki ochrony w resorcie kolei. Utworzenie, działalność, likwidacja. Projekty zarządzeń i zarządzenia Ministra Kolei, notatki służbowe, korespondencja.
260 Komórki polityczno-wychowawcze w resorcie kolei. Zniesienie. Zarządzenie Ministra Klei, notatka służbowa.
261 Organizacja i zadania komórek terenowej obrony przeciwlotniczej w resorcie kolei. Zarządzenie Ministra.
262 Kolejowa służba zdrowia. Organizacja. Projekty i zarządzenia Ministra Kolei, schematy organizacyjne, protokół z konferencji, notatki służbowe, kwestionariusze stanowisk pracy.
263 Organizacja Ministerstwa. Zmiany statutu i regulaminu. Projekty uchwal i uchwała Rady Ministrów, projekt zarządzenia i zarządzenie Ministra Kolei, okólnik Ministerstwa, tymczasowy statut organizacyjny, notatki służbowe, korespondencja.
264 Organizacja Ministerstwa. Projekty struktur, schematów organizacyjnych i zakresów czynności, projekty zarządzeń Ministra, protokół z posiedzenia Komisji ds. Etatów, zestawienia etatów, uwagi, korespondencja.
265 Organizacja Ministerstwa. Projekty, uchwały Prezydium Rządu i statutu organizacyjnego Ministerstwa, korespondencja.
266 Organizacja Ministerstwa. Regulamin organizacyjny, projekt zarządzenia Ministra wraz z uwagami.