Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

PL/2/PL-2-680/0

Ministerstwo Kolei w Warszawie

[1945-1950] 1951-1957 1949-1956
Joanna Lisowska
2006-03-29
Archiwum Akt Nowych
polski

Scope and content

Zawartość

Gabinet Ministra: schematy organizacyjne, zarządzenia, protokóły posiedzeń kolegium, plany, sprawozdania, 1945-1957, sygn. 1-175 Departament Zagraniczny; rokowania, umowy, rozliczenia, 1946-1957, sygn. 176-212 Departament Planowania: plany, sprawozdania, analizy, 1951-1956, sygn. 213-244 Departament Organizacji, Zatrudnienia i Płac (Departament Zatrudnienia i Płac, Biuro Socjalne): zarządzenia, zestawienia, sprawozdania, 1951-1955, sygn. 245-256, 364-366, 368 Departament Organizacji: schematy organizacyjne, protokóły, 1950-1957, sygn. 257-346 Departament Szkolenia Zawodowego: plany, sprawozdania, zestawienia, 1952-1955, sygn. 347-363 Departament Zdrowia, 1954, 1955, sygn. 367 Departament Finansowy (Księgowości), 1951-1956, sygn. 369-377 Departament Zaopatrzenia, 1951, 1953, sygn. 378-380 Departament Inwestycji, 1952, 1953, 1955, sygn. 381-388 Departament Techniki, 1956, sygn. 389 Departament Budżetowo-Gospodarczy, 1950-1956, sygn. 390-413 Departament Ruchu (Główny Inspektor Bezpieczeństwa Ruchu), 1950-1953, 1956, sygn. 422-429, 454-458 Departament Handlowo-Taryfowy, 1951-1956, sygn. 430-442 Departament Mechaniczny, 1949-1954, sygn. 443-446 Departament Drogowy, 1954, sygn. 447 Departament Kolei Dojazdowych, 1951-1953, sygn. 448-452 Biuro Turystyki, 1950-1952, 1954, sygn. 414-421 Komenda Główna Służby Ochrony Kolei, 1955, 1956, sygn. 453 Biuro Zarządu ds. Umów Międzynarodowych Krajów Socjalistycznych, 1951, 1955, 1956, sygn. 459-465. Polsko –Czechosłowacka Komisja Komunikacyjna, 1951, sygn. 455-468. Polsko-Węgierska Podkomisja Komunikacyjna, 1950, 1951, sygn. 469-472.

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • 01 Gabinet Ministra
 • 02 Departament Zagraniczny
 • 03 Departament Planowania
 • 04 Departament Organizacji, Zatrudnienia i Płac
 • 05 Departament Organizacji
 • 06 Departament Szkolenia Zawodowego
 • 07 Departament Zatrudnienia i Płac
 • 08 Departament Zdrowia
 • 09 Biuro Socjalne
 • 10 Departament Finansów
 • 11 Departament Księgowości
 • 12 Departament Zaopatrzenia
 • 13 Departament Inwestycji
 • 14 Departament Techniki
 • 15 Departament Budżetowo-Gospodarczy
 • 16 Biuro Turystki
 • 17 Departament Ruchu
 • 18 Departament Handlowo-Taryfowy
 • 19 Departament Mechaniczny
 • 20 Departament Drogowy
 • 21 Departament Kolei Dojazdowych
 • 22 Komenda Główna Służby Ochrony Kolei
 • 23 Główny Inspektorat Bezpieczeństwa Ruchu
 • 24 Biuro Zarządu Kierującego Sprawami SMPS i SMGS
 • 25 Polsko-Czechosłowacka Komisja Komunikacyjna. Sekcja Polska
 • 26 Polsko-Węgierska Podkomisja Komunikacyjna. Sekcja Polska

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz kartkowy

Extent

472 j.a. jednostka archiwalna, 9.8 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 540 j.a. 11.7 mb.

Extent

68 j.a. jednostka archiwalna, 1.9 mb. metr bieżący

Language of the material

Records creator


Aktotwórca:

Ministerstwo Kolei w Warszawie


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Hankiewicza 1, 00-973 Warszawa)