Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

9

[Akcja młodzieżowa. Organizacja i działalność Polskiego Stowarzyszenia Oświatowo - Gimnastycznego "Siła" i Związku Polskich Klubów Sportowych w Czechosłowacji. Statut, statystyka działalności, korespondencja, prasa. Tom II ]

1935-1936

Scope and content

Language of the material

Extent

49 stron

Dimensions

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak