Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

8

[Akcja młodzieżowa w Czechosłowacji - organizacja, działalność i stan polskich ugrupowań młodzieżowych. Schemat organizacyjny, statut, protokóły z posiedzeń, wykaz działaczy młodzieżowych, korespondencja. Tom I ]

1935-1936

Scope and content

Language of the material

Extent

172 stron

Dimensions

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak