Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

7

[Mniejszość polska w Czechosłowacji , Nastroje ludności polskiej na Śląsku Cieszyńskim, konferencja z działaczami polskimi. Protokół z konferencji, raporty, korespondencja.]

1934-1934

Scope and content

Language of the material

Extent

23 stron

Dimensions

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak