Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

6

[Mniejszość polska w Czechosłowacji - konferencja konsula z centralnymi władzami czeskimi na Śląsku Cieszyńskim. Raport.]

1931-1931

Scope and content

Language of the material

Extent

7 stron

Dimensions

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak