Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

5

[Mniejszość polska w Czechosłowacji - położenie ludności na Śląsku Cieszyńskim, pokrzywdzenie jej w stosunku do mniejszości niemieckiej. Raporty]

1929-1932

Scope and content

Language of the material

Extent

25 stron

Dimensions

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak