Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

4

[Katedry polskie i slawistyki w Czechosłowacji. Wykazy, korespondencja.]

1933-1936

Scope and content

Language of the material

Extent

14 stron

Dimensions

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak