Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

1

[Raporty polityczne własne dotyczące sytuacji wewnętrznej w Czechosłowacji - obrony kraju, stosunków politycznych ze Związkiem Radzieckim, mniejszości polskiej]

1935-1936

Scope and content

Language of the material

Physical description

rękopis, 66 stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak