Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

PL/2/PL-2-459/0

Konsulat RP w Morawskiej Ostrawie

1923-1939
Joanna Lisowska
2006-03-20
Archiwum Akt Nowych
polski

Scope and content

Zawartość

Sytuacja wewnętrzna w Czechosłowacji, 1934-1936, sygn. 1-3 Katedry polskie i slawistyki na uczelniach wyższych w Czechosłowacji, 1933, 1936, sygn. 4 Polacy w Czechosłowacji, 1923-1926, 1929, 1933-1936, sygn. 8-43 Prasa i propaganda polska: raporty, komunikaty, 1932-1936, sygn. 44-64 Żegluga rzeczna w Czechosłowacji, 1925, 1933, sygn. 65. Ministerstwo Spraw Zagranicznych: okólniki w sprawach personalnych i wizowych, 1923-1936, sygn. 66-78 Sprawy konsularne i wywiadowcze: opieka nad polskimi robotnikami, ustalanie obywatelstwa polskiego, informacje o wywiadzie czechosłowackim i mniejszościach narodowych w Polsce, 1925, 1931-1936, sygn. 83-95. Sygnatury złożone: 82a, 83a, 85a,b, 88a.

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

100 j.a. jednostka archiwalna, 1.11 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 100 j.a. 1.11 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

Records creator


Aktotwórca:

Konsulat RP w Morawskiej Ostrawie


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Hankiewicza 1, 00-973 Warszawa)

61 - 70 / 100
61 [Komunikaty prasowe korespondentów Polskiej Agencji Telegraficznej z Czechosłowacji, dotyczące położenia ludności polskiej w Czechosłowacji.]
62 [Biuletyny prasowe korespondenta Polskiej Agencji Telegraficznej w Czechosłowacji do prasy polskiej, dotyczące głownie sytuacji ludności polskiej w Czechosłowacji i prześladowań Polaków.]
63 [Propaganda w dziedzinie radia . Komunikaty , konsulatu dla rozgłośni w Katowicach, sporządzone na podstawie prasy czeskiej, dotyczące sytuacji mniejszości polskiej w Czechosłowacji.]
64 [Obchody i uroczystości organizowane przez Polaków w Czechosłowacji - ku czci marszałka Piłsudskiego oraz z okazji budowy pomników polskich na Zaolziu. Korespondencja.]
65 [Żegluga rzeczna w Czechosłowacji. Regulacja Olzy i potoku Piotrówka. Protokół z posiedzenia, korespondencja.]
66 [Konferencja konsula generalnego Leona Malhomme'a w Poselstwie RP w Pradze w sprawie prezesa Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej w Czechosłowacji Emanuela Chobota. Sprawozdanie.]
67 [Wizyty polskie w Czechosłowacji składane przez konsula generalnego Leona Malhomme'a. Wykaz wizyt.]
68 [Marszałek Józef Piłsudski. Udział Polaków zamieszkujących Śląsk Cieszyński i Morawy w uroczystościach ku czci marszałka Piłsudskiego. Korespondencja.]
69 [Okólniki. Ministerstwa Spraw Zagranicznych , skorowidze okólników nie zamieszczonych w "Dzienniku Urzędowym"]
70 [Protokóły zdawczo-odbiorcze z przekazania konsulatu przez konsula generalnego Karola Ripę konsulowi generalnemu Leonowi Malhomme'owi dotyczące spraw administracyjno - finansowych.