Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

PL/2/PL-2-459/0

Konsulat RP w Morawskiej Ostrawie

1923-1939
Joanna Lisowska
2006-03-20
Archiwum Akt Nowych
polski

Scope and content

Zawartość

Sytuacja wewnętrzna w Czechosłowacji, 1934-1936, sygn. 1-3 Katedry polskie i slawistyki na uczelniach wyższych w Czechosłowacji, 1933, 1936, sygn. 4 Polacy w Czechosłowacji, 1923-1926, 1929, 1933-1936, sygn. 8-43 Prasa i propaganda polska: raporty, komunikaty, 1932-1936, sygn. 44-64 Żegluga rzeczna w Czechosłowacji, 1925, 1933, sygn. 65. Ministerstwo Spraw Zagranicznych: okólniki w sprawach personalnych i wizowych, 1923-1936, sygn. 66-78 Sprawy konsularne i wywiadowcze: opieka nad polskimi robotnikami, ustalanie obywatelstwa polskiego, informacje o wywiadzie czechosłowackim i mniejszościach narodowych w Polsce, 1925, 1931-1936, sygn. 83-95. Sygnatury złożone: 82a, 83a, 85a,b, 88a.

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

100 j.a. jednostka archiwalna, 1.11 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 100 j.a. 1.11 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

Records creator


Aktotwórca:

Konsulat RP w Morawskiej Ostrawie


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Hankiewicza 1, 00-973 Warszawa)

51 - 60 / 100
51 [Raporty prasowe konsulatu z prasy czeskiej i polskiej wydawanej w Czechosłowacji, dotyczące głównie stosunków polsko - czechosłowackich. Tom IV .]
52 [Raporty prasowe konsulatu z prasy czeskiej i polskiej wydawanej w Czechosłowacji, dotyczące głównie stosunków polsko - czechosłowackich. Tom V .]
53 [Raporty prasowe konsulatu z prasy czeskiej i polskiej wydawanej w Czechosłowacji, dotyczące głównie stosunków polsko - czechosłowackich. Tom VI .]
54 [Raporty prasowe konsulatu z prasy czeskiej i polskiej wydawanej w Czechosłowacji, dotyczące głównie stosunków polsko - czechosłowackich. Tom VII .]
55 [Raporty prasowe konsulatu z prasy czeskiej i polskiej wydawanej w Czechosłowacji, dotyczące głównie stosunków polsko - czechosłowackich. Tom VIII .]
56 [Raporty prasowe konsulatu z prasy czeskiej i polskiej wydawanej w Czechosłowacji, dotyczące głównie stosunków polsko - czechosłowackich. Tom IX .]
57 [Pisma zagraniczne - trzytygodnik ukraiński "Hołos Ukrainy", Korespondencja.
58 [Artykuł do prasy polskiej konsulatu dotyczące sytuacji polskiej ludności w Czechosłowacji. Korespondencja.]
59 [Komunikaty , artykuły do prasy polskiej konsulatu , dotyczące głównie stosunków polsko- czeskich, harcerstwa polskiego w Czechosłowacji, Żydów w Niemczech. Wykaz artykułów opracowanych przez konsulat, teksty, korespondencja. ]
60 [Komunikaty, artykuły do prasy polskiej, konsulatu, dotyczące mniejszości polskiej w Czechosłowacji]