Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

PL/2/PL-2-459/0

Konsulat RP w Morawskiej Ostrawie

1923-1939
Joanna Lisowska
2006-03-20
Archiwum Akt Nowych
polski

Scope and content

Zawartość

Sytuacja wewnętrzna w Czechosłowacji, 1934-1936, sygn. 1-3 Katedry polskie i slawistyki na uczelniach wyższych w Czechosłowacji, 1933, 1936, sygn. 4 Polacy w Czechosłowacji, 1923-1926, 1929, 1933-1936, sygn. 8-43 Prasa i propaganda polska: raporty, komunikaty, 1932-1936, sygn. 44-64 Żegluga rzeczna w Czechosłowacji, 1925, 1933, sygn. 65. Ministerstwo Spraw Zagranicznych: okólniki w sprawach personalnych i wizowych, 1923-1936, sygn. 66-78 Sprawy konsularne i wywiadowcze: opieka nad polskimi robotnikami, ustalanie obywatelstwa polskiego, informacje o wywiadzie czechosłowackim i mniejszościach narodowych w Polsce, 1925, 1931-1936, sygn. 83-95. Sygnatury złożone: 82a, 83a, 85a,b, 88a.

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

100 j.a. jednostka archiwalna, 1.11 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 100 j.a. 1.11 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

Records creator


Aktotwórca:

Konsulat RP w Morawskiej Ostrawie


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Hankiewicza 1, 00-973 Warszawa)

41 - 50 / 100
41 [Stowarzyszenie ekonomiczne polskie w Czechosłowacji - organizacja i działalność, postulaty gospodarcze, spółdzielczość polska. Statuty, sprawozdania, korespondencja.]
42 [Stowarzyszenie ekonomiczne polskie w Czechosłowacji. 30 - letni jubileusz Centralnego Stowarzyszenia Spożywców. Sprawozdanie z działalności, korespondencja, prasa]
43 [Antypaństwowe wystąpienia obywateli polskich w Czechosłowacji - sprawa b. posłów , zbiegłych z Polski; W Witosa, W. Kiernika, K.Bagińskiego. Odezwa, korespondencja , prasa.]
44 [Organizacja polskiej służby prasowej w Czechosłowacji - reagowanie na napaści na armię polską. Instrukcja.]
45 [Organizacja polskiej służby prasowej w Czechosłowacji - współpraca prasy mniejszościowej, słowiańskiej. Instrukcja MSZ, korespondencja.]
46 [Organizacja polskiej służby prasowej działalność referatu prasowego konsulatu. Korespondencja.]
47 [Konferencja prasowa zwołana przez czechosłowacką Macierz Szkolna w sprawie stosunków czesko-polskich na Śląsku Cieszyńskim. Raport]
48 [Raporty prasowe konsulatu z prasy czeskiej i polskiej wydawanej w Czechosłowacji , dotyczące głównie stosunków polsko - czechosłowackich. Tom I .]
49 [Raporty prasowe konsulatu z prasy czeskiej i polskiej wydawanej w Czechosłowacji, dotyczące głównie stosunków polsko - czechosłowackich. Tom II .]
50 [Raporty prasowe konsulatu z prasy czeskiej i polskiej wydawanej w Czechosłowacji, dotyczące głównie stosunków polsko - czechosłowackich. Tom III .]