Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

PL/2/PL-2-459/0

Konsulat RP w Morawskiej Ostrawie

1923-1939
Joanna Lisowska
2006-03-20
Archiwum Akt Nowych
polski

Scope and content

Zawartość

Sytuacja wewnętrzna w Czechosłowacji, 1934-1936, sygn. 1-3 Katedry polskie i slawistyki na uczelniach wyższych w Czechosłowacji, 1933, 1936, sygn. 4 Polacy w Czechosłowacji, 1923-1926, 1929, 1933-1936, sygn. 8-43 Prasa i propaganda polska: raporty, komunikaty, 1932-1936, sygn. 44-64 Żegluga rzeczna w Czechosłowacji, 1925, 1933, sygn. 65. Ministerstwo Spraw Zagranicznych: okólniki w sprawach personalnych i wizowych, 1923-1936, sygn. 66-78 Sprawy konsularne i wywiadowcze: opieka nad polskimi robotnikami, ustalanie obywatelstwa polskiego, informacje o wywiadzie czechosłowackim i mniejszościach narodowych w Polsce, 1925, 1931-1936, sygn. 83-95. Sygnatury złożone: 82a, 83a, 85a,b, 88a.

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

100 j.a. jednostka archiwalna, 1.11 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 100 j.a. 1.11 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

Records creator


Aktotwórca:

Konsulat RP w Morawskiej Ostrawie


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Hankiewicza 1, 00-973 Warszawa)

31 - 40 / 100
31 [Polskie organizacje oświatowe, kulturalne, społeczne w Czechosłowacji organizacja i działalność. Sprawozdania, wykazy straży pożarnych i bibliotek publicznych, korespondencja.]
32 [Polskie organizacje oświatowe, kulturalne, społeczne w Czechosłowacji - organizacja i działalność. Sprawozdania, statut, korespondencja.]
33 [Polskie ugrupowania polityczne w Czechosłowacji - działalność Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej. Uchwała, korespondencja.]
34 [Polskie ugrupowania polityczne w Czechosłowacji. Memoriał o położeniu ludności polskiej na Śląsku i Morawach, rezolucje, korespondencja, wycinki prasowe.]
35 [Polskie ugrupowania polityczne w Czechosłowacji - organizacja i działalność. Statuty, regulaminy, protokóły i sprawozdania z posiedzeń rezolucje, ulotki.]
36 [Prasa polska w Czechosłowacji - dane o czasopismach. Wykazy, korespondencja.]
37 [Prasa polska zagranicą i w Czechosłowacji - sprawa "Dziennika Polskiego". Wykazy czasopism, korespondencja, raporty.]
38 [Duszpasterstwo polskie w Czechosłowacji; katolickie , ewangelickie głównie obsada probostw, spór w zborze ewangelickim w Bystrzycy , szkolnictwo. Raporty, korespondencja, notatki.]
39 [Duszpasterstwo polskie w Czechosłowacji: katolickie i ewangelickie, głównie stosunek Jezuitów do ludności polskiej , spór katolicko - ewangelicki. Korespondencja.]
40 [Stowarzyszenie ekonomiczne - udzielanie kredytów dla Związku Spółek Zarobkowych i gospodarczych na Śląsku Czechosłowackim. Protokóły z konferencji, memoriał, korespondencja.]