Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

PL/2/PL-2-459/0

Konsulat RP w Morawskiej Ostrawie

1923-1939
Joanna Lisowska
2006-03-20
Archiwum Akt Nowych
polski

Scope and content

Zawartość

Sytuacja wewnętrzna w Czechosłowacji, 1934-1936, sygn. 1-3 Katedry polskie i slawistyki na uczelniach wyższych w Czechosłowacji, 1933, 1936, sygn. 4 Polacy w Czechosłowacji, 1923-1926, 1929, 1933-1936, sygn. 8-43 Prasa i propaganda polska: raporty, komunikaty, 1932-1936, sygn. 44-64 Żegluga rzeczna w Czechosłowacji, 1925, 1933, sygn. 65. Ministerstwo Spraw Zagranicznych: okólniki w sprawach personalnych i wizowych, 1923-1936, sygn. 66-78 Sprawy konsularne i wywiadowcze: opieka nad polskimi robotnikami, ustalanie obywatelstwa polskiego, informacje o wywiadzie czechosłowackim i mniejszościach narodowych w Polsce, 1925, 1931-1936, sygn. 83-95. Sygnatury złożone: 82a, 83a, 85a,b, 88a.

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

100 j.a. jednostka archiwalna, 1.11 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 100 j.a. 1.11 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

Records creator


Aktotwórca:

Konsulat RP w Morawskiej Ostrawie


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Hankiewicza 1, 00-973 Warszawa)

21 - 30 / 100
21 [Ośrodki polskie w Czechosłowacji - stan i położenie mniejszości polskiej, udział w wyborach komunalnych na Śląsku Cieszyńskim, kontakty z ludnością polską w Niemczech. Opracowanie, mowa posła dr. Leona Wolfa, korespondencja tom V]
22 [Ośrodki polskie w Czechosłowacji - udział Polaków w wyborach do parlamentu czeskiego, sytuacja przedwyborcza, sprawozdanie, preliminarz, zestawienie wyników, raporty, korespondencja.]
23 [Szkolnictwo polskie w Czechosłowacji. Organizacja i personel. Statystyka, korespondencja.]
24 [Szkolnictwo Polskie w Czechosłowacji działalność i sytuacja finansowa, głownie Macierzy Szkolnej. Sprawozdanie, bilans, zestawienia pożyczek, korespondencja, dotycząca obsadzania posad nauczycielskich.]
25 [Szkolnictwo polskie w Czechosłowacji i organizacje młodzieżowe. Statystyka, spisy nauczycieli wykazy ilości dzieci w placówkach Macierzy Szkolnej. Memoriał.]
26 [Szkolnictwo polskie w Czechosłowacji stan z roku 1934-1935. Ludność polska i jej rozmieszczenie wg danych czeskich. Mapy.]
27 [Szkolnictwo polskie w Czechosłowacji. Organizacja, personel, zestawienia, kwestionariusze osobowe, korespondencja.]
28 [Szkolnictwo polskie w Czechosłowacji. Organizacja i personel. Zapisy do szkół, upaństwowienie gimnazjów, organizowanie kursów wakacyjnych dla nauczycieli. Statystyka, programy nauczania, korespondencja.]
29 [ Dom polski w Morawskiej Ostrawie, sytuacja finansowa. Raport, zestawienia strat.]
30 [Polskie Organizacje w Czechosłowacji, młodzieżowe stowarzyszenia, związki zawodowe, Rodzina Opiekuńcza . Sprawozdania, statuty, wykazy, korespondencja.]