Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

PL/2/PL-2-459/0

Konsulat RP w Morawskiej Ostrawie

1923-1939
Joanna Lisowska
2006-03-20
Archiwum Akt Nowych
polski

Scope and content

Zawartość

Sytuacja wewnętrzna w Czechosłowacji, 1934-1936, sygn. 1-3 Katedry polskie i slawistyki na uczelniach wyższych w Czechosłowacji, 1933, 1936, sygn. 4 Polacy w Czechosłowacji, 1923-1926, 1929, 1933-1936, sygn. 8-43 Prasa i propaganda polska: raporty, komunikaty, 1932-1936, sygn. 44-64 Żegluga rzeczna w Czechosłowacji, 1925, 1933, sygn. 65. Ministerstwo Spraw Zagranicznych: okólniki w sprawach personalnych i wizowych, 1923-1936, sygn. 66-78 Sprawy konsularne i wywiadowcze: opieka nad polskimi robotnikami, ustalanie obywatelstwa polskiego, informacje o wywiadzie czechosłowackim i mniejszościach narodowych w Polsce, 1925, 1931-1936, sygn. 83-95. Sygnatury złożone: 82a, 83a, 85a,b, 88a.

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

100 j.a. jednostka archiwalna, 1.11 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 100 j.a. 1.11 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

Records creator


Aktotwórca:

Konsulat RP w Morawskiej Ostrawie


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Hankiewicza 1, 00-973 Warszawa)

1 - 10 / 100
1 [Raporty polityczne własne dotyczące sytuacji wewnętrznej w Czechosłowacji - obrony kraju, stosunków politycznych ze Związkiem Radzieckim, mniejszości polskiej]
2 [Raporty polityczne własne dotyczące sytuacji Polaków w Czechosłowacji, głównie działalność Związku Polaków, sytuacja w Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, stosunek emigrantów ukraińskich w Czechosłowacji do Polaków. Sprawozdania, protokóły z konferencji, rezolucje, ulotki.]
3 [Organizacje i związki polityczne w Czechosłowacji; "Slezke Matice Osvety Lidove ", " Sokol ", " Straż Svobody " - działalność, akcja czechizacyjna wśród ludności polskiej. Raporty, korespondencja, wycinki prasowe.]
4 [Katedry polskie i slawistyki w Czechosłowacji. Wykazy, korespondencja.]
5 [Mniejszość polska w Czechosłowacji - położenie ludności na Śląsku Cieszyńskim, pokrzywdzenie jej w stosunku do mniejszości niemieckiej. Raporty]
6 [Mniejszość polska w Czechosłowacji - konferencja konsula z centralnymi władzami czeskimi na Śląsku Cieszyńskim. Raport.]
7 [Mniejszość polska w Czechosłowacji , Nastroje ludności polskiej na Śląsku Cieszyńskim, konferencja z działaczami polskimi. Protokół z konferencji, raporty, korespondencja.]
8 [Akcja młodzieżowa w Czechosłowacji - organizacja, działalność i stan polskich ugrupowań młodzieżowych. Schemat organizacyjny, statut, protokóły z posiedzeń, wykaz działaczy młodzieżowych, korespondencja. Tom I ]
9 [Akcja młodzieżowa. Organizacja i działalność Polskiego Stowarzyszenia Oświatowo - Gimnastycznego "Siła" i Związku Polskich Klubów Sportowych w Czechosłowacji. Statut, statystyka działalności, korespondencja, prasa. Tom II ]
10 [Ośrodki polskie w Czechosłowacji. Prześladowania ludności polskiej przez władze czeskie - przenoszenie kolejarzy w głąb Moraw. Korespondencja.]