Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

9

[Ruch narodowościowy i separatystyczny na Rusi Przykarpackiej - sytuacja wewnętrzna , stanowisko Czechosłowacji i stronnictw politycznych do spraw autonomii Rusi. Raporty wicekonsulatu]

1922-1924

Scope and content

Language of the material

Extent

stron

Dimensions

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak