Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

8

[Organizacja irredentystyczne węgierskie w Czechosłowacji - proces przeciwko członkom tej organizacji. Raport wicekonsulatu.]

1924-1924

Scope and content

Language of the material

Extent

stron

Dimensions

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak