Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

7

[Ukraińskie organizacje i towarzystwa kulturalno - oświatowe na Rusi Podkarpackiej - działalność "Proświty" i "Sic". Raporty wicekonsulatu , statut.]

1925-1928

Scope and content

Language of the material

Extent

stron

Dimensions

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak