Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

4

[Sytuacja wewnętrzna Czechosłowacji , głownie na Rusi Podkarpackiej - budżet krajowy , tworzenie biskupstw, stan szkolnictwa , próby nawiązania kontraktów handlowych z Rosją. Raporty wicekonsulatu ]

1923-1929

Scope and content

Language of the material

Extent

stron

Dimensions

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak