Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

2

[Sytuacja wewnętrzna w Czechosłowacji , głównie na Rusi Podkarpackiej i w Słowacji - stosunki polityczne , społeczne , głównie działalność ugrupowań politycznych , przygotowania i wybory do parlamentu czechosłowackiego. Raporty wicekonsulatu.]

1924-1926

Scope and content

Language of the material

Extent

stron

Dimensions

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak