Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

10

[Ruch narodowościowy i separatystyczny na Rusi Podkarpackiej - sprawa uzyskania autonomii, głównie działalność posła Kurtjaka, stanowisko Centralnej Ruskiej Rady Narodowej w sprawie projektu reformy administracyjnej. Raporty wicekonsulatu , memorandum do Ligi Narodów , memoriał , korespondencja.]

1923-1927

Scope and content

Language of the material

Extent

stron

Dimensions

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak