Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

PL/2/PL-2-458/0

Wicekonsulat RP w Koszycach

1922-1931
Joanna Lisowska
2006-03-20
Archiwum Akt Nowych
polski

Scope and content

Zawartość

Sytuacja wewnętrzna na Ukrainie Zakarpackiej i Słowacji, przemysł zbrojeniowy w Czechosłowacji, 1922-1931, sygn. 1-12, 87 Stosunki Polski z Czechosłowacją, Niemcami i Rumunią, sytuacja na Śląsku Zaolziańskim, Spiszu i Orawie, 1923-1925, 1929-1931, sygn. 13-19 Watykan a Czechosłowacja,1923-1925, sygn. 20 Kongres studentów słowiańskich w Pradze,1925, sygn. 21 Czechosłowacja: więźniowie polityczni, 1922, sygn. 22; wyznania i mniejszości narodowe, 1923-1931, sygn. 23-24 Polacy w Czechosłowacji, 1922, 1923, 1928-1931, sygn. 25-29 Prasa i propaganda polska i czechosłowacka, 1922-1931, sygn. 30-36 Komunikacja na Ukrainie Zakarpackiej, tranzyt polsko-czechosłowacki, 1922-1924, sygn. 37-39 Sprawy organizacyjne Wicekonsulatu, urzędnicy, wizy i paszporty, 1922-1930, sygn. 40-58 Opieka nad obywatelami polskimi, ruch graniczny, 1922-1928, 1930,1 931, sygn. 59-76 Wywiad polski i czechosłowacki, inwigilacja, 1922-1926, sygn. 77-86 Mniejszości narodowe w Polsce, 1922-1926, sygn. 88-93.

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

93 j.a. jednostka archiwalna, .95 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 93 j.a. .95 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

Records creator


Aktotwórca:

Wicekonsulat RP w Koszycach


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Hankiewicza 1, 00-973 Warszawa)

31 - 40 / 93
31 [Propaganda w dziedzinie nauki, muzyki , teatru , filmu , radia , sportu - między innymi urządzanie wystaw i odczytów o Polsce , propagowanie turystyki. Raporty wicekonsulatu , korespondencja, prospekty.]
32 [ Propaganda w dziedzinie literatury , kultury założenie i działalność Czytelni Polskiej w Koszycach przy poparciu wicekonsulatu , stosunki oświatowe i kulturalne wśród Polaków zagranicą. Okólnik , Raporty wicekonsulatu , korespondencja.]
33 [ Propaganda w dziedzinie literatury , kultury , sztuki polskiej - działalność Czytelni Polskiej - informacje o założeniu placówki , jej subwencjonowanie ,akcja odczytowa o Polsce. Raporty wicekonsulatu , korespondencja.]
34 [Obchody i uroczystości organizowane z okazji polskich świąt narodowych na Rusi Podkarpackiej Raporty wicekonsulatu , korespondencja.]
35 [Wydawnictwa o Rusi Podkarpackiej - informacje. Notatka]
36 [Prenumerata dziennika szwajcarskiego " Journal de Geneve" . Informacje.
37 [Koleje zagraniczne - otwarcie połączenia kolejowego z Rusią Podkarpacką przez stację Użok i Jasynę. Raporty wicekonsulatu , korespondencja.]
38 [Tranzyt przez Czechosłowację - sprawa przywozu amunicji z Węgier do Polski. Korespondencja.]
39 [Sprawy i zajścia graniczne dotyczące obsadzania granicy polskiej posterunkami i wtargnięcia Węgrów na teren Czechosłowacji. Raporty wicekonsulatu, wycinki prasowe.]
40 [Wizyty składane przez kierowników wicekonsulatu w Preszowie i Użhorodzie. Raporty wicekonsulatu , rachunek za podróż.]