Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

PL/2/PL-2-458/0

Wicekonsulat RP w Koszycach

1922-1931
Joanna Lisowska
2006-03-20
Archiwum Akt Nowych
polski

Scope and content

Zawartość

Sytuacja wewnętrzna na Ukrainie Zakarpackiej i Słowacji, przemysł zbrojeniowy w Czechosłowacji, 1922-1931, sygn. 1-12, 87 Stosunki Polski z Czechosłowacją, Niemcami i Rumunią, sytuacja na Śląsku Zaolziańskim, Spiszu i Orawie, 1923-1925, 1929-1931, sygn. 13-19 Watykan a Czechosłowacja,1923-1925, sygn. 20 Kongres studentów słowiańskich w Pradze,1925, sygn. 21 Czechosłowacja: więźniowie polityczni, 1922, sygn. 22; wyznania i mniejszości narodowe, 1923-1931, sygn. 23-24 Polacy w Czechosłowacji, 1922, 1923, 1928-1931, sygn. 25-29 Prasa i propaganda polska i czechosłowacka, 1922-1931, sygn. 30-36 Komunikacja na Ukrainie Zakarpackiej, tranzyt polsko-czechosłowacki, 1922-1924, sygn. 37-39 Sprawy organizacyjne Wicekonsulatu, urzędnicy, wizy i paszporty, 1922-1930, sygn. 40-58 Opieka nad obywatelami polskimi, ruch graniczny, 1922-1928, 1930,1 931, sygn. 59-76 Wywiad polski i czechosłowacki, inwigilacja, 1922-1926, sygn. 77-86 Mniejszości narodowe w Polsce, 1922-1926, sygn. 88-93.

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

93 j.a. jednostka archiwalna, .95 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 93 j.a. .95 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

Records creator


Aktotwórca:

Wicekonsulat RP w Koszycach


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Hankiewicza 1, 00-973 Warszawa)

1 - 10 / 93
1 Sytuacja wewnętrzna w Czechosłowacji , głównie na Rusi Podkarpackiej i Słowacji - stosunki polityczne , społeczne , głównie działalność ugrupowań politycznych , przygotowania i wybory do parlamentu czechosłowackiego , sprawa łemkowszczyzny. Raporty wicekonsulatu.]
2 [Sytuacja wewnętrzna w Czechosłowacji , głównie na Rusi Podkarpackiej i w Słowacji - stosunki polityczne , społeczne , głównie działalność ugrupowań politycznych , przygotowania i wybory do parlamentu czechosłowackiego. Raporty wicekonsulatu.]
3 [Sytuacja wewnętrzna w Czechosłowacji , głównie sprawa federacyjnego państwa Słowian , sprawy wojskowe oraz posad państwowych , wizyt gości zagranicznych i inne. Raporty wicekonsulatu, konsulatu RP w Bratysławie , korespondencja.]
4 [Sytuacja wewnętrzna Czechosłowacji , głownie na Rusi Podkarpackiej - budżet krajowy , tworzenie biskupstw, stan szkolnictwa , próby nawiązania kontraktów handlowych z Rosją. Raporty wicekonsulatu ]
5 [Sytuacja wewnętrzna w Czechosłowacji - ruch niemiecki w Słowacji i w Cieszyńskim , utworzenie filii "Kulturwerband". Raport wicekonsulatu , protokoły przesłuchań , fotografie.]
6 [Organizacja i związki polityczne w Słowacji i na Rusi Przykarpackiej - charakterystyka stronnictw politycznych , organizacja opozycji narodowej. Raporty wicekonsulatu, korespondencja.]
7 [Ukraińskie organizacje i towarzystwa kulturalno - oświatowe na Rusi Podkarpackiej - działalność "Proświty" i "Sic". Raporty wicekonsulatu , statut.]
8 [Organizacja irredentystyczne węgierskie w Czechosłowacji - proces przeciwko członkom tej organizacji. Raport wicekonsulatu.]
9 [Ruch narodowościowy i separatystyczny na Rusi Przykarpackiej - sytuacja wewnętrzna , stanowisko Czechosłowacji i stronnictw politycznych do spraw autonomii Rusi. Raporty wicekonsulatu]
10 [Ruch narodowościowy i separatystyczny na Rusi Podkarpackiej - sprawa uzyskania autonomii, głównie działalność posła Kurtjaka, stanowisko Centralnej Ruskiej Rady Narodowej w sprawie projektu reformy administracyjnej. Raporty wicekonsulatu , memorandum do Ligi Narodów , memoriał , korespondencja.]