Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

5

/Sytuacja wewnętrzna w Czechosłowacji ,głównie zarys historycznych stosunków politycznych ,społecznych ,gospodarczych na Rusi Podkarpackiej ,dane porównawcze dotyczące pracowników zatrudnionych w urzędach administracyjnych w kraju, Opracowanie, raporty konsulatu ,zestawienia, mapa, korespondencja./

1933

Scope and content

Language of the material

Physical description

rękopis, stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak