Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

4

/Sytuacja wewnętrzna w Czechosłowacji - zainteresowanie Gdańskiem.Raport./

1932

Scope and content

Language of the material

Extent

stron

Dimensions

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak