Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

2

/Sytuacja wewnętrzna w Czechosłowacji. głównie wybory do parlamentu w Słowacji i na Rusi Podkarpackiej ,udział w nich stronnictw mniejszościowych i partii politycznych. Raporty konsulatu i Wicekonsulatu RP w Koszycach./

1925

Scope and content

Language of the material

Extent

stron

Dimensions

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak