Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

10

Stosunki kulturalne i oświatowe w Czechosłowacji/ głównie projekt reformy szkolnictwa i stanowiska wobec niej stronnictw autonomistycznych, obchody 70-lecia Macierzy Słowackiej Sprawa założenia Instytutu Polskiego w Pradze, Raporty konsulatu, korespondencja, prasa./

1933

Scope and content

Language of the material

Physical description

druk, stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak