Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

PL/2/PL-2-457/0

Konsulat RP w Bratysławie

[1922] 1925-1936
Joanna Lisowska
2010-07-07
Archiwum Akt Nowych
polski

Scope and content

Zawartość

Czechosłowacja: sytuacja wewnętrzna, położenie mniejszości (bez polskiej) Kongres Rusinów w USA, 1922-1925, 1932,1933, sygn. 1-10, 13 Zmiany w korpusie konsularnym w Bratysławie, 1923-1925, 1932, sygn. 11,12. Sprawy finansowe Konsulatu, 1935-1936, sygn. 14

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

14 j.a. jednostka archiwalna, .16 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 13 j.a. .16 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

Records creator


Aktotwórca:

Konsulat RP w Bratysławie


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Hankiewicza 1, 00-973 Warszawa)