Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

PL/2/PL-2-457/0

Konsulat RP w Bratysławie

[1922] 1925-1936
Joanna Lisowska
2010-07-07
Archiwum Akt Nowych
polski

Scope and content

Zawartość

Czechosłowacja: sytuacja wewnętrzna, położenie mniejszości (bez polskiej) Kongres Rusinów w USA, 1922-1925, 1932,1933, sygn. 1-10, 13 Zmiany w korpusie konsularnym w Bratysławie, 1923-1925, 1932, sygn. 11,12. Sprawy finansowe Konsulatu, 1935-1936, sygn. 14

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

14 j.a. jednostka archiwalna, .16 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 13 j.a. .16 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

Records creator


Aktotwórca:

Konsulat RP w Bratysławie


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Hankiewicza 1, 00-973 Warszawa)

1 - 10 / 14
1 / Sytuacja wewnętrzna w Słowacji, głównie stosunki polityczne i społeczne. Stosunki czesko-polsko-węgierskie, działalność organizacji i partii politycznych. Ruch narodowy słowacki w Polsce. Raporty Wicekonsulatu RP w Koszycach i Konsulatu RP w Morawskiej Ostrawie./
2 /Sytuacja wewnętrzna w Czechosłowacji. głównie wybory do parlamentu w Słowacji i na Rusi Podkarpackiej ,udział w nich stronnictw mniejszościowych i partii politycznych. Raporty konsulatu i Wicekonsulatu RP w Koszycach./
3 /Sytuacja wewnętrzna w Czechosłowacji ,głównie działalności bloku słowackich stronnictw autonomistycznych ,udział w wyborach parlamentarnych ,szkolnictwo.Raporty konsulatu ,korespondencja, prasa, tekst Umowy Pittsburskiej i Deklaracji Marcińskiej.
4 /Sytuacja wewnętrzna w Czechosłowacji - zainteresowanie Gdańskiem.Raport./
5 /Sytuacja wewnętrzna w Czechosłowacji ,głównie zarys historycznych stosunków politycznych ,społecznych ,gospodarczych na Rusi Podkarpackiej ,dane porównawcze dotyczące pracowników zatrudnionych w urzędach administracyjnych w kraju, Opracowanie, raporty konsulatu ,zestawienia, mapa, korespondencja./
6 /Sytuacja wewnętrzna w Słowacji- uroczystości jubileuszowe z okazji 1100 -lecia założenia kościoła w Nitrze, wystąpienia ks.Hlinki i narodowców.Raporty konsulatu ,tekst mowy Hlinki, rezolucja, korespondencja./
7 /Emigracja polityczna-kongres Rusinów w Ameryce.Raport Wicekonsulatu RP w Koszycach ,rezolucja./
8 /Mniejszość żydowska na Rusi Podkarpackiej- sytuacja Żydów.Raporty./
9 Mniejszość węgierska, niemiecka, żydowska w Czechosłowacji/ i Niemczech-sytuacja mniejszości ,ich stosunek do zagadnień wewnętrznopaństwowych ,akcja żydowska przeciw prześladowaniom w Niemczech. Raporty konsulatu, korespondencja./
10 Stosunki kulturalne i oświatowe w Czechosłowacji/ głównie projekt reformy szkolnictwa i stanowiska wobec niej stronnictw autonomistycznych, obchody 70-lecia Macierzy Słowackiej Sprawa założenia Instytutu Polskiego w Pradze, Raporty konsulatu, korespondencja, prasa./