Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

9

[Międzynarodowy Kongres Medycyny i Farmacji Wojskowej w Warszawie. Broszura, depesze, korespondencja.]

1926-1927

Scope and content

Language of the material

Physical description

maszynopis, stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak