Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

5

[Wykaz stanu liczbowego Polaków za granicą. Korespondencja.]

1929-1930

Scope and content

Language of the material

Physical description

maszynopis, stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak