Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

3

[Propaganda w dziedzinie ekonomicznej. Górny Śląsk w organizmie gospodarczym Polski. Polska pomostem komunikacyjnym między Niemcami a Rosją Preliminarz budżetowy Polski na rok budżetowy 1928/29. Reglamation du Controle des Assurances en Pologne. Stosunki gospodarcze niemiecko-polskie. Zakłady mechaniczne "Ursus"- Referaty, tablice.]

1928-1928

Scope and content

Language of the material

Physical description

maszynopis, stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak