Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

1

[Zawody sportowe młodzieży szkół chińskich w Charbinie. Raport Konsulatu.]

1929-1929

Scope and content

Language of the material

Physical description

maszynopis, stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak