Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

PL/2/PL-2-455/0

Konsulat Generalny RP w Charbinie

1919-1941
Joanna Lisowska
2006-03-17
Archiwum Akt Nowych
polski

Scope and content

Zawartość

Opieka nad obywatelami polskimi na Syberii i w Mandżurii, 1919-1930, sygn. 1,5-7, 23-28 Sytuacja gospodarcza i polityczna w Polsce: sprawozdania Ministerstwa Przemysłu i Handlu, referat, informacje i komunikaty dla prasy, 1924-1933, sygn. 2-4, 8-11, 29, 30-42 Kwestia rewizji granicy polsko-niemieckiej: korespondencja, 1930, sygn. 43.

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

43 j.a. jednostka archiwalna, .5 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 43 j.a. .5 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

Records creator


Aktotwórca:

Konsulat Generalny RP w Charbinie


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Hankiewicza 1, 00-973 Warszawa)