Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

8 A

Niemcy. Stosunki polityczne z Polską. Tezy propagandowe MSZ odnośnie zagadnienia niemieckiego w Europie. Okólnik

28.VI.1939

Scope and content

Language of the material

Physical description

powielone, stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak