Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

8

Mniejszości w Niemczech. Zalecenie władz dla gminy żydowskiej w Wiedniu w sprawie wojennej aprowizacji Żydów. Raport konsulatu.

1939

Scope and content

Language of the material

Physical description

maszynopis, stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak