Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

7

Ruch narodowościowy i separatystyczny ukraiński i słowacki. Działalność emigrantów, głównie w Austrii; sprawy Ukrainy Zakarpackiej stosunki z Niemcami.Raporty placówek polskich sprawozdania, korespondencja, notatki, wycinki, prasowe

Scope and content

Language of the material

Physical description

maszynopis, rękopis, stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak