Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

6

Ruch narodowościowy i separatystyczny ukraiński i słowacki. Działalność emigrantów głównie w Austrii, stosunki z Niemcami. Raporty konsulatu, korespondencja, opracowania, notatki, wycinki prasowe.

Scope and content

Language of the material

Physical description

maszynopis, rękopis, stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak