Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

5

Sytuacja wewnętrzna w Austrii. Raport konsulatu i prasa dotycząca podziału administracyjnego, okólnik Ambasady RP w Berlinie

1939

Scope and content

Language of the material

Physical description

maszynopis, formularz, stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak