Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

4

Sytuacja wewnętrzna w Austrii, głównie sprawy parlamentu i mniejszości narodowych. Korespondencja, prasa.

1938

Scope and content

Language of the material

Physical description

maszynopis, formularz, stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak