Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

3

Raporty polityczne konsulatu. Sytuacja wewnętrzna w Austrii. Polityka niemiecka w sprawach czechosłowackich i węgierskich

1939

Scope and content

Language of the material

Physical description

maszynopis, stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak