Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

2

Raporty polityczne konsulatu i innych placówek polskich. Sytuacja wewnętrzna w Austrii i w niektórych regionach Niemiec po Anschlussie. Przygotowania militarne na pograniczu czeskim. Rozmowa konsula Grabińskiego z byłym radcą poselstwa niemieckiego w Wiedniu Steinem.

1938

Scope and content

Language of the material

Physical description

maszynopis, stron,

General remarks

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak