Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

PL/2/PL-2-454/0

Konsulat Generalny RP w Wiedniu

[1924-1926] 1928-1939
Joanna Lisowska
2006-03-17
Archiwum Akt Nowych
polski

Scope and content

Zawartość

Austria: sytuacja wewnętrzna, działalność emigracji ukraińskiej i słowackiej, Niemcy wobec Czechosłowacji i Węgier, sytuacja na Ukrainie Zakarpackiej, 1938, 1939, sygn. 1-8 Stosunki Polski z Niemcami i Austrią, 1930-1939, sygn. 8a-11 Austria: kler austriacki wobec okupacji niemieckiej, 1938, 1939, sygn. 12,13 Polacy w Niemczech i Austrii: położenie, aresztowania, 1938, 1939, sygn. 14-24 Prasa i propaganda polska, austriacka, węgierska i niemiecka, 1938, 1939, sygn. 25-34 Komunikacja: Biuro „Orbisu” w Wiedniu, projekt Kanału Odra-Dunaj, tranzyt przez Polskę, 1938, 1939, sygn. 35-39 Sprawy organizacyjne Konsulatu, 1932-1939, sygn. 40-61 Sprawy konsularne i wywiadowcze: opieka nad obywatelami polskimi w Austrii i w Niemczech, inwigilacje, m.in.. komunistów i nacjonalistów ukraińskich,1936-1939, sygn. 62-88 Sytuacja wewnętrzna w Polsce: walka z przemytnictwem, wysiedlanie optantów niemieckich z Poznańskiego i Pomorza, 1936-1939, sygn. 89, 90. Sygnatury złożone: 1a, 8a, 48a.

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

93 j.a. jednostka archiwalna, 1 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 93 j.a. 1 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

Records creator


Aktotwórca:

Konsulat Generalny RP w Wiedniu


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Hankiewicza 1, 00-973 Warszawa)