Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

PL/2/PL-2-429/0

Państwowe Nieruchomości Ziemskie. Zarząd Centralny w Poznaniu

[1923-1945] 1946-1949 [1950-1952] 1923-1952
Joanna Lisowska
2006-03-16
Archiwum Akt Nowych
polski

Scope and content

Zawartość

Dział Ogólno-Organizacyjny: Wydział Organizacyjny (organizacja Zarządu Centralnego, zjazdy i konferencje 1946-1949, sygn. 1-82; Wydział Gospodarczy (stan ekonomiczny Państwowych Nieruchomości Ziemskich 1946-1949, sygn. 83-109; Wydział Prawny (stan bhp w majątkach, układy zbiorowe, współzawodnictwo pracy, nadużycia 1946-1949, sygn. 110-185; Referat Społeczny (warunki pracy i mieszkaniowe w majątkach, akcja socjalna 1946-1949, sygn. 186-214; Dział Rolny: Wydział Administracyjny (stan majątków, zatrudnienie robotników, preliminarze gospodarcze, zaopatrzenie 1946-1949, sygn. 215-524; Wydział Produkcji Roślinnej (siewy i żniwa 1946-1949, sygn. 525-594; Wydział Produkcji Zwierzęcej (hodowla i stan zdrowotności zwierząt 1946-1949, sygn. 595-636; Wydział Rybacki (gospodarka rybna w majątkach 1946-1949, sygn. 637-681; Wydział Sprawozdań i Opracowań (plany, sprawozdania 1946-1949, sygn. 682-712; Wydział Mechanizacji (mechanizacja prac rolnych, stan maszyn, elektryfikacja 1946-1949, sygn. 713-777; Dział Przemysłu Rolnego: Wydział Polityki Przetwórczej (upaństwowienie zakładów przemysłu rolnego i ich rentowność 1946-1949, sygn. 778-808; Wydział Produkcji i Administracji (produkcja i zbyt, zaopatrzenie zakładów, płace, 1946-1949, sygn. 809-879; Dział Zaopatrzenia i Zbytu: Wydział Ziemiopłodów (produkcja i dostawy 1946-1949, sygn. 880-892; Wydział Surowców Rolniczo-Przemysłowych i Żywca (odstawianie żywca, rozdział inwentarza żywego i płodów rolnych z UNRRA 1946-1949, sygn. 893-922; Wydział Środków Produkcji Rolnej (normatywy, plany 1946-1949, sygn. 923-966; Wydział Transportowy (stan maszyn rolniczych i ciągników 1946-1949, sygn. 967-989; Dział Finansowy: Wydział Budżetowy 1946-1949, sygn. 990-1156; Wydział Finansowo-Kredytowy 1946-1949, sygn. 1157-1183; Wydział Księgowości 1948, sygn. 1184-1185; Referat Inspekcji: 1946-1949, sygn. 1186-1214; Referat Sprawozdawczo-Inwestycyjny, 1946-1949, sygn. 1215-1265; Dział Badań i Planowania: Wydział Kalkulacyjno-Sprawozdawczy (normatywy, sprawozdania 1946-1949, sygn. 1266-1412; Wydział Ekonomiczny (plany, osadnictwo spółdzielczo- parcelacyjne, obrót towarowy 1946-1949, sygn. 1413-1591; Wydział Statystyczny (stan posiadania i zagospodarowania gruntów, hodowla, zatrudnienie 1946-1949, sygn. 1592-1852; Wydział Prasowy ( wycinki prasowe, biuletyny własne, kronika, 1946-1949, sygn. 1853-1876; Dział Techniczno- Regulacyjny: Wydział Agrarno-Regulacyjny (stan posiadania majątków Państwowych Nieruchomości Ziemskich, Wojska Polskiego i Armii Czerwonej, 1946-1949, sygn. 1877-2114; Kierownictwo Prac Wodno-Melioracyjnych (melioracje, gospodarstwa rybackie 1946-1949, sygn. 2115-2124; Kierownictwo Prac Budowlanych ( inwestycje budowlane, wodociągi i elektryfikacja majątków 1946-1949, sygn. 2125-2140; Dział Personalny 1946-1949, sygn. 2141-2166; Inspektorat Główny: kontrole, nadużycia 1946-1949, sygn. 2167-2419; Zakłady Doświadczalno-Szkoleniowe 1946-1949, sygn. 2420-2452; Państwowe Nieruchomości Ziemskie. Zarząd Centralny w Likwidacji: Dział Administracyjno-Prawny ( likwidacja PNZ i przekazywanie nieruchomości na rzecz państwowych gospodarstw rolnych 1949, 1950, sygn. 2453- 2490; Dział Księgowości Centralnej 1949, 1950, sygn. 2491-2501 Dział Księgowości Terenowej 1949, 1950, sygn. 2502- 2506 Nadzór Personalny 1949, 1950, sygn. 2507-2510 Dział Rewizyjny 1949, 1950, sygn. 2511-2517, 2569-2572 Komisja Główna do przejmowania majątków na rzecz PGR 1949, sygn. 2518-2519. Koło Związku Zawodowego Robotników i Pracowników Rolnych przy Zarządzie Centralnym : zarząd, komisje, spółdzielnia, sklep, kasa samopomocy 1947-1950, sygn. 2520-2532, 2573; Dział Techniczno-Regulacyjny, 1947-1948, sygn. 2533-2568; Likwidatura spraw byłego Zarządu Państwowych Nieruchomości Ziemskich 1949 –1952: likwidacja PNZ, sygn. 2574-2623; Dopływ z zespołu Państwowe Zaklady Chowu Koni, 1943, sygn. 2624-2625; Akta osobowe pracowników (kat. B-50) 1946-1952, sygn. 2626-2650; Listy płac pracowników (kat. B-50) sygn. 2651-2662.

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Source of acquisition

  Przejęcia akt

 • 1. Przejęto do Archiwum Akt Nowych 2010-10-07 Numer Księgi nabytków 4626 z lat 1946-1949 Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • 01 Dział Ogólno - Organizacyjny
 • 02 Dział Rolny
 • 03 Dział Przemysłu Rolnego
 • 04 Dział Zaopatrzenia i Zbytu
 • 05 Dział Finansowy
 • 06 Dział Badań i Planowania
 • 07 Dział Techniczno - Regulacyjny
 • 08 Dział Personalny
 • 09 Inspektorat Główny
 • 10 Zakłady Doświadczalno - Szkoleniowe
 • 11 Państwowe Nieruchomości Ziemskie Zarząd Centralny w Likwidacji
 • 12 Komisja Główna do przejmowania majątków na rzecz PGR
 • 13 Związek Zawodowy Robotników i Pracowników Rolnych. Koło przy ZC PNZ
 • 14 Dział Techniczno - Regulacyjny
 • 15 Likwidatura Spraw byłego Zarządu Państwowych Nieruchomości Ziemskich
 • 16 Dopływ akt wyłączonych z zespołu Państwowe Zakłady Chowu Koni
 • 17 Akta kat. B-50

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

2625 j.a. jednostka archiwalna, 28.5 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 2662 j.a. 29.2 mb.

Extent

37 j.a. jednostka archiwalna, .7 mb. metr bieżący

Language of the material

Records creator


Aktotwórca:

Państwowe Nieruchomości Ziemskie. Zarząd Centralny w Poznaniu


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Hankiewicza 1, 00-973 Warszawa)