Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

PL/2/PL-2-415/0

Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Zarząd Główny w Warszawie

[1940] 1946-1949 [1950-1952] 1945-1949
Joanna Lisowska
2006-03-16
Archiwum Akt Nowych
polski

Scope and content

Zawartość

Zjazdy walne: protokóły, uchwały, 1946, 1949, sygn. 1-3 Rada Naczelna: protokóły posiedzeń, 1946-1949, sygn. 4 Zarząd Główny: zarządzenia , instrukcje, sprawozdania, 1945-1949, sygn. 5-7, 9-15 Główny Sąd Koleżeński 1947-1949: protokóły posiedzeń, sygn. 8. Planowanie, sprawozdawczość, kontrole i likwidacja Związku, 1946-1952, sygn. 16-24 Sprawy personalne i socjalno-bytowe członków, 1945-1952, sygn. 25-34 Działalność polityczno-propagandowa, gospodarcza i współpraca z różnymi instytucjami: korespondencja, memoriały, 1945-1952, sygn. 35-44 Kontakty zagraniczne: korespondencja, 1945-1951, sygn. 62-68 Materiały do historii Związku, 1940-1947, sygn.45-47 Organizacja i działalność poszczególnych okręgów związkowych: plany, sprawozdania, wspomnienia, korespondencja, 1940-1951, sygn. 69-250 Akta osobowe pracowników ( kat. B-50) 1946-1952, sygn. 1,2.

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

System of arrangement

Układ akt w zespole

  • 01 Główne władze
  • 02 Okręgi

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz kartkowy

Extent

250 j.a. jednostka archiwalna, 5.68 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 252 j.a. 5.7 mb.

Extent

2 j.a. jednostka archiwalna, .02 mb. metr bieżący

Language of the material

Records creator


Aktotwórca:

Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Zarząd Główny w Warszawie


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Hankiewicza 1, 00-973 Warszawa)

1 - 2 / 2
  • 1
01 Główne władze
02 Okręgi